Oświadczenie w sprawie ochrony danych osobowych

I. Informacje ogólne


1. Informacja o gromadzeniu danych osobowych

 

Poniżej informujemy o gromadzeniu danych osobowych osób korzystających z naszej strony internetowej. Danymi osobowymi są wszystkie dane, które odnoszą się do danej osoby, np. nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowania konsumenckie.

 

Administratorem jest zgodnie z art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) firma Intertrade Invest sp. z o.o. 04-894 Warszawa, ul. Szachowa 1 lok. 868, Telefon: 660414304, e-mail: sklep@pneumatic24.pl, strona internetowa: www.pneumatic24.pl. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej  sklep@pneumatic24.pl lub naszym zwykłym adresem pocztowym z dopiskiem „Administrator danych osobowych“.

 

Korzystanie z funkcji dostępnych na naszej stronie internetowej jest możliwe bez konieczności przetwarzania danych osobowych. W kwestii danych (osobowych) przekazanych nam technicznie przez Państwa proszę mieć na uwadze poniższe zapisy. Jeśli w zakresie poszczególnych funkcji naszej oferty korzystać będziemy z usług współpracujących z nami usługodawców lub będziemy chcieli wykorzystać Państwa dane do celów reklamowych, poinformujemy Państwa szczegółowo o stosownych procedurach w tym zakresie (poniżej). Na koniec podamy Państwu również ustalone kryteria dotyczące okresu przechowywania danych.

 

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 

Jeśli nie zdefiniowano inaczej, celem prowadzonego przez nas przetwarzania danych osobowych jest realizacja własnych celów komercyjnych.

 

W ramach przetwarzania danych osobowych korzystamy z różnych podstaw prawnych.

 Jeśli udzielą nam Państwo zgody na wykonywanie określonych procesów w zakresie przetwarzania danych osobowych (dalej „Zgoda”), podstawę prawną stanowią zapisy art. 6 I lit. a RODO.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla celów przygotowania umowy lub realizacji umowy, której (potencjalną) stroną jest dana osoba (dalej „Wykonanie umowy”), np. jeśli wyślą do nas Państwo zapytanie o produkt i/lub zamówią towary, a przetworzenie danych jest niezbędne w celu dostawy towarów , podstawę prawną stanowi art. 6 I lit. b RODO.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania zobowiązania prawnego, np. wypełnienia obowiązku archiwizacji dla celów podatkowych, podstawę prawną stanowi art. 6 I lit. c RODO.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla celów ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej, np. jeśli osoba odwiedzająca nasz magazyn odniesie obrażenia, a jej dane będą musiały zostać przekazane lekarzowi i/lub szpitalowi, podstawę prawną stanowi art. 6 I lit. d RODO.

Zgodnie z art. 6 I lit. f RODO przetwarzanie danych osobowych może być dopuszczalne na mocy przepisów prawa o ochronie danych osobowych, jeśli jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu naszego przedsiębiorstwa lub osoby trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą (dalej „Priorytet interesów”). Realizację działalności naszego przedsiębiorstwa na rzecz zabezpieczenia miejsc pracy naszych pracowników oraz na rzecz zabezpieczenia interesu udziałowców traktujemy jako nasz prawnie uzasadniony interes. Powyższe znajduje potwierdzenie w opisie prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorcy zdefiniowanego przez ustawodawcę europejskiego. Tym samym można zakładać istnienie uzasadnionego prawnie interesu, jeśli osoba, której dane dotyczą jest klientem przedsiębiorstwa (uwaga 47 zdanie 2 RODO) lub gdy dane osobowe są przetwarzane dla celów reklamy bezpośredniej.


3. Państwa prawa

 

Przysługują Państwu wobec nas następujące prawa w zakresie ochrony Państwa danych osobowych:

 

 • prawo do informacji,

 • prawo do sprostowania i usunięcia danych,

 • prawo do ograniczenia przetwarzania,

 • prawo do sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu,

 • prawo do przenoszenia danych.

 

Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia w organie nadzorczym skargi na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych. Przysługujące Państwu prawa reguluje rozdział 3 RODO.

 

4. Sprzeciw lub odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Raz udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w każdej chwili odwołać. Takie odwołanie wywiera wpływ na dopuszczalność przetwarzania Państwa danych osobowych po fakcie sformułowaniu go i przekazaniu nam.

 

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych mogą Państwo złożyć w zakresie, w którym przetwarzanie danych osobowych bazuje na priorytecie interesów. Jest tak w przypadku, gdy przetwarzanie nie jest wymagane dla celów wykonania umowy, co przedstawimy poniżej w opisie poszczególnych funkcji. W przypadku złożenia takiego sprzeciwu prosimy o podanie powodów, dla których Państwa dane osobowe nie mają być przetwarzane przez nas w sposób przez nas praktykowany. W przypadku złożenia uzasadnionego sprzeciwu sprawdzimy sytuację merytorycznie i albo zaprzestaniemy przetwarzania danych lub je dostosujemy albo podamy Państwu przyczyny, dla których zmuszeni jesteśmy kontynuować przetwarzanie.

 

Oczywiści mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych dla celów reklamowych i analizy danych. O sprzeciwie dotyczącym przetwarzania danych dla celów reklamowych mogą nas Państwo poinformować, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej w pkt. 1.

 

5. Odbiorcy i kategorie odbiorców Państwa danych osobowych

 

Informacje o naszych klientach są dla nas ważne i pomagają nam optymalizować naszą ofertę. Przekazujemy otrzymane informacje osobom trzecim tylko w opisanym poniżej zakresie:

Usługodawcy: Zlecamy innym firmom realizację zadań w naszym imieniu. Przykłady to m. in. dostawa przesyłek, optymalizacja sklepu internetowego, prowadzenie księgowości, realizacja płatności (Tpay). Ww. usługodawcy mają dostęp do danych osobowych, których potrzebują do wykonania swoich zadań. Nie wolno im jednak używać ich do innych celów. Są oni ponadto zobowiązani do traktowania tych informacji zgodnie z niniejszym oświadczeniem w sprawie ochrony danych osobowych.

Usługa „Predict”
Nieprzerwanie staramy się ulepszać nasze usługi i kształtować działania, począwszy od zakupów aż po odbiór towaru, w sposób przyjazny dla klienta, oszczędny czasowo i dający możliwość indywidualnego dostosowania. Oferujemy Państwu w ramach wysyłek krajowych towarów zakupionych u nas tak zwaną usługę „Predict”. Najpierw otrzymają Państwo SMS’em i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej informację od naszego usługodawcy, że Państwa paczka jest już w drodze i że dostawa będzie miała miejsce prawdopodobnie następnego dnia. Jeśli ten dzień Państwu odpowiada, nie muszą Państwo nic robić. Jeśli natomiast dzień dostawy Państwu nie odpowiada, mają Państwo różne możliwości zmiany, które pozwolą na elastyczne, łatwe i bezpieczne zdefiniowanie nowej daty dostawy. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie www.dhl24.com.pl

Newsletter/ankiety: Oferujemy Państwu także możliwość zapisu do naszego newslettera np. na stronie www.pneumatic24.pl. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać takich ofert, mogą się Państwo w każdej chwili wyrejestrować na stronie www.pneumatic24.pl lub przysłać nam stosowny e-mail na adres sklep@pneumatic24.pl W przyszłości będzie można to bardzo łatwo ustawić w swoim koncie użytkownika w sekcji „Moje konto”.

Cesja należności (factoring): Oferujemy metodę płatności Tpay.com firmy System płatności Tpay.com ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań. Jeśli podczas finalizacji transakcji zdecydują się Państwo na wybór metody płatności TPay, dane podane przez Państwa podczas składania zamówienia zostaną przekazane firmie TPay, np.: imię i nazwisko, data urodzenia, adres (adres do faktury i adres dostawy), adres e-mail, numer telefonu, numer konta, informacje dot. faktury, dane karty kredytowej (numer karty, kod CCV, data ważności karty), informacje dotyczące polecenia zapłaty (IBAN, BIC). Państwa dane zostaną przekazane firmie Tpay wyłącznie po wyrażeniu przez Państwa odpowiedniej zgody. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust.1 lit. a RODO („Zgoda”). Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych w firmie Tpay znajdą Państwo na stronie: www.tpay.com.

 

6. Kryteria przechowywania danych osobowych

 

Przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe zgodnie z podstawami prawnymi wyszczególnionymi w niniejszym oświadczeniu. Jeśli dane osobowe nie są już potrzebne do przygotowania umowy lub jej wykonania zostają one usunięte z zachowaniem odpowiednich ustawowych terminów przechowywania danych.

 

7. Zmiany oświadczenia w sprawie ochrony danych osobowych

 

Ze względów ustawowych i/lub organizacyjnych konieczna może stać się w przyszłości, również niedalekiej, zmiana lub dostosowanie oświadczenia w sprawie ochrony danych osobowych. Zawsze obowiązuje aktualna w danym momencie wersja oświadczenia w sprawie ochrony danych osobowych.

 

II. Przetwarzanie danych w zakresie poszczególnych rodzajów wykorzystania

 

1. Gromadzenie danych osobowych podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej

 

Podczas czysto informacyjnego użytkowania naszej strony internetowej, tj. w przypadku, gdy się Państwo nie zarejestrują lub nie przekażą nam informacji w inny sposób, gromadzimy tylko dane osobowe, które Państwa przeglądarka przekazuje naszemu serwerowi. Jeśli chcą Państwo obejrzeć naszą stronę, będziemy gromadzić następujące dane, które ze względów technicznych są niezbędne, aby móc wyświetlać Państwu naszą stronę oraz zapewnić stabilność i bezpieczeństwo:

 

 • adres IP

 • data i godzina zapytania

 • różnica względem strefy czasowej Greenwich Mean Time (GMT)

 • treść żądania (konkretna strona)

 • status dostępu/kod statusu HTTP

 • ilość przetransferowanych za każdym razem danych

 • strona internetowa, z której pochodzi żądanie

 • przeglądarka

 • system operacyjny i jego interfejs

 • język i wersja oprogramowania przeglądarki.

 

Oprócz danych podanych powyżej podczas przeglądania naszej strony na Państwa komputerze zapisywane są pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na twardym dysku Państwa komputera wraz z przyporządkowaniem do stosowanej przez Państwa przeglądarki i za pośrednictwem których do miejsca, które wysyła pliki cookies (w tym przypadku do nas), wpływają określone informacje. Pliki cookies nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na komputer. Służą one do tego, aby oferta internetowa była efektywniejsza i jeszcze bardziej przyjazna użytkownikowi. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO („Priorytet interesów”).

 

2. Kontakt

 

W przypadku nawiązania przez Państwa kontaktu z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego zapisujemy podane przez Państwa dane (Państwa adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu), aby móc odpowiedzieć na zadane pytania. Dane zgromadzone w związku z powyższym usuwamy, gdy tylko ich przechowywanie nie jest wymagane lub ograniczamy przetwarzanie w przypadku obowiązywania ustawowego obowiązku przechowywania tych danych.

 

Jeśli są Państwo naszym klientem i mają Państwo np. pytania lub reklamacje dotyczące złożonego zapytania, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie  1 lit. b RODO („Wykonanie umowy”). Jeśli nie są Państwo naszym klientem, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO („Priorytet interesów”).

 

3. Inne funkcje i oferty naszej strony internetowej

 

Oprócz czysto informacyjnego korzystania z naszej strony internetowej oferujemy różne usługi, z których mogą korzystać osoby zainteresowane. W tym celu muszą Państwo z reguły podać jeszcze inne dane osobowe, które wykorzystamy do wykonania danej usługi i wobec których obowiązują ww. zasady przetwarzania danych.

 

Przetwarzaniem Państwa danych osobowych zajmuje się Administrator sklepu internetowego www.pneumatic24.pl  tj. firma Intertrade Sylwia Karmelita.

 

Ponadto możemy przekazywać Państwa dane osobowe osobom trzecim tj. warsztatom samochodowym na wyraźne życzenie i za Państwa zgodą  w celu umówienia wizyty dotyczącej wymiany części samochodowych w warsztacie samochodowym.

 

4. Stosowanie plików cookies

 

Ta strona internetowa wykorzystuje następujący rodzaj plików cookies, których zakres i działanie objaśniamy poniżej:

 

pliki cookies tymczasowe

 

pliki cookies stałe

 

Tymczasowe pliki cookies są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Są to przede wszystkim pliki cookies sesyjne. Zapisują one tzw. numer ID sesji, za pomocą którego można przyporządkować różne zapytania Państwa przeglądarki do jednej i tej samej sesji. Dzięki temu możemy rozpoznać Państwa komputer przy kolejnych odwiedzinach na naszej stronie internetowej. Sesyjne pliki cookies są usuwane po wylogowaniu się lub po zamknięciu przeglądarki.

 

Stałe pliki cookies usuwane są automatycznie po upływie określonego czasu, który może być różny w zależności od pliku cookie. Pliki cookies można w każdej chwili usunąć w ustawieniach przeglądarki.

 

Ustawienia przeglądarki mogą Państwo zdefiniować indywidualnie i np. odmówić przyjmowania zewnętrznych plików cookies lub wszystkich plików cookies. Informujemy, że w takim przypadku być może nie będzie możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

 

Ponadto stosujemy pliki cookies, aby móc zidentyfikować Państwa podczas kolejnych odwiedzin, jeśli dysponują Państwo kontem na naszej stronie lub w celu oceny skuteczności działań marketingowych, np. jeśli trafią Państwo na naszą stronę za pośrednictwem specjalnej reklamy dodane poprzez Adwards. Pliki cookies przechowywane są maksymalnie przez 30 dni.

 

Stosowane pliki cookies flash nie są rejestrowane przez przeglądarkę, lecz przez wtyczkę flash. Ponadto korzystamy z obiektów HTML5 storage objects, które zapisywane są na Państwa urządzeniach peryferyjnych. Obiekty te zapisują konieczne dane niezależnie od używanej przeglądarki i nie mają automatycznej daty ważności. Jeśli nie życzą sobie Państwo przetwarzania plików cookies flash, muszą Państwo zainstalować odpowiedni dodatek, np. „Better Privacy“ dla przeglądarki Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) lub Adobe-Flash-Killer-Cookie dla przeglądarki Google Chrome. Korzystanie z obiektów HTML5 storage objects można uniemożliwić, ustawiając w przeglądarce tryb prywatny. Dodatkowo polecamy regularne, ręczne usuwanie plików cookies i historii przeglądania.

 

5. Korzystanie z naszego sklepu internetowego

 

Jeśli chcą Państwo złożyć zamówienie w naszym sklepie internetowym, muszą Państwo w celu zawarcia umowy podać swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu). Dane te są niezbędne do realizacji zamówienia. Dane wymagane dla celu zawarcia umowy są specjalnie oznaczone, podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Podane przez Państwa dane wykorzystujemy w ramach realizacji Państwa zamówienia. Ponadto możemy przekazać naszemu bankowi firmowemu Państwa dane dotyczące płatności. Podstawę prawną stanowi tu art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO („Wykonanie umowy”).

 

Mogą Państwo dobrowolnie założyć konto użytkownika, za pośrednictwem którego będziemy mogli zapisać Państwa dane osobowe (wyszczególnione poniżej) dla celów kolejnych transakcji, Państwa informacje dotyczące zrealizowanych i aktualnych zamówień oraz interakcje z Intertrade Sylwia Karmelita:

 

ww. dane klienta

 

Lista zrealizowanych i otwartych zamówień w Intertrade Sylwia Karmelita z podaniem numeru zamówienia, marki, nazwy artykułu, profilu, wymiarów, liczby, daty zamówienia, terminu dostawy, statusu dostawy, szczegółów, etc.

 

Wyświetlane są dane ostatniego logowania wraz z datą, dniem tygodnia i godziną.

 

Koszty zamówienia, adres do faktury, adres dostawy, przebieg zamówienia, informacje dotyczące zakończenia i statusu, etc.

 

Podczas zakładania konta w „Moje konto“ podane przez Państwa dane zostaną zapisane z możliwością odwołania. Wszystkie inne dane, w tym konto użytkownika, mogą zostać w każdej chwili usunięte w sekcji klienta. Podstawę prawną stosowania stanowi art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f RODO („Priorytet interesów”).

 

Dodatkowo jesteśmy uprawnieni do przetwarzania podanych przez Państwa danych w celu informowania o ciekawych produktach z naszego portfolio lub przesyłania Państwu wiadomości elektronicznych zawierających informacje techniczne.

 

Na mocy przepisów prawa handlowego i podatkowego jesteśmy zobowiązani do przechowywania Państwa adresu, danych dotyczących płatności i zamówienia przez okres dziesięciu lat. Jednakże ograniczamy przetwarzanie, tj. Państwa dane będą stosowane wyłącznie w ramach obowiązków ustawowych.

 

Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi osób trzecich do Państwa danych osobowych, w szczególności danych finansowych, proces zamówienia jest kodowany.

 

6. Stosowanie mediów społecznościowych

 

Stosujemy wtyczki następujących mediów społecznościowych: Facebook, Google+, Twitter, YoutTube. Korzystamy w tym zakresie z tak zwanego rozwiązana dwukrotnego kliknięcia. Oznacza to, że podczas Państwa odwiedzin na naszej stronie na początku żadne dane osobowe nie są przekazywane podmiotom oferującym wtyczki. Podmioty oferujące wtyczki rozpoznają Państwo po ich logo. Umożliwiamy Państwu bezpośrednią komunikację z podmiotami oferującymi wtyczki za pośrednictwem odpowiednich przycisków. Dopiero po kliknięciu na zaznaczone pole, które w ten sposób się aktywuje, podmiot oferujący wtyczkę otrzymuje informację o tym, że odwiedzili Państwo stronę z naszej oferty online. Ponadto przekazywane są również dane wyszczególnione pod niniejszym oświadczeniem. W przypadku serwisu Facebook zgodnie z informacjami odpowiednich podmiotów w Niemczech adres IP ulega anonimizacji zaraz po jego pobraniu. W wyniku aktywacji wtyczki Państwa dane osobowe przekazywane są zatem do danego podmiotu oferującego wtyczkę i tam zapisywane (w przypadku podmiotów z USA zapis w USA). Ponieważ podmioty oferujące wtyczki gromadzą dane za pomocą plików cookies, zalecamy, aby przed kliknięciem na wyszarzone pole usunęli Państwo wszystkie pliki cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

 

Nie mamy wpływu ani na gromadzone dane i procesy przetwarzania danych, ani nie znamy pełnego zakresu gromadzonych danych, celu przetwarzania, okresu przechowywania. Nie posiadamy również informacji dotyczących usuwania danych zgromadzonych prze podmiot oferujący wtyczkę.

 

Podmiot oferujący wtyczkę zapisuje Państwa dane osobowe jako profile użytkowania i wykorzystuje je dla celów reklamowych, badania rynku i/lub optymalizacji swojej strony internetowej. Taka ocena przeprowadzana jest w szczególności (również w przypadku użytkowników niezalogowanych) w celu przedstawienia Państwu optymalnej reklamy oraz w celu informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Mogą Państwo sprzeciwić się tworzeniu takich profili użytkownika, przy czym w tym celu należy się zwrócić do podmiotu oferującego daną wtyczkę. Za pośrednictwem wtyczek oferujemy Państwu możliwość interakcji z portalami społecznościowymi oraz innymi użytkownikami, dzięki czemu możemy optymalizować naszą ofertę i kształtować ją dla Państwa jako użytkowników w sposób bardziej interesujący. Podstawę prawną stosowania wtyczek stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO („Priorytet interesów”).

 

Dane przekazywane są niezależnie od tego, czy posiadają Państwo konto prowadzone przez podmiot oferujący daną wtyczkę i czy są Państwo na nim zalogowani. Jeśli są Państwo zalogowani na stronie podmiotu oferującego wtyczkę, dane zgromadzone przez nas zostaną przyporządkowane bezpośrednio do Państwa konta na stronie tego podmiotu oferującego wtyczkę. Jeśli klikną Państwo aktywny przycisk i np. podlinkują stronę, podmiot oferujący wtyczkę zapisze również tę informację na Państwa koncie użytkownika i opublikuje ją w sposób widoczny dla wszystkich Państwa kontaktów. Zalecamy regularne wylogowywanie się z portali społecznościowych po zakończeniu ich użytkowania, w szczególności jednak przed aktywowaniem tego przycisku, ponieważ w ten sposób mogą Państwo uniknąć przyporządkowania do Państwa profilu istniejącego u podmiotu oferującego wtyczkę.

 

Szczegółowe informacje dotyczące celów i zakresu gromadzenia danych i ich przetwarzania przez podmioty oferujące wtyczki otrzymają Państwo w oświadczeniach w sprawie ochrony danych osobowych udostępnionych przez wyszczególnione poniżej podmiotów oferujące wtyczki. Tam znajdują się szczegółowe informacje o przysługujących Państwu prawach i możliwościach ustawień mających na celu ochronę Państwa prywatności.

 

Adresy poszczególnych podmiotów oferujących wtyczki i adresy URL pod którymi można znaleźć informacje na temat ochrony danych osobowych:

 

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications oraz http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook przystąpił do umowy o tzw. tarczy prywatności (EU-US Privacy Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google przystąpił do umowy o tzw. tarczy prywatności (EU-US Privacy Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA, spółka córka firmy Google LLC. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych i wypełniania postanowień umowy EU-US Privacy Shield: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=de

 

III. Analiza stron internetowych/reklama online bazująca na zachowaniach użytkowników

 

1. Zastosowanie Google Analytics

 

Niniejsza strona korzysta z Google Analytics – usługi analizy oglądalności stron internetowych dostarczanej przez firmę Google Inc. (dalej „Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies”, tj. pliki tekstowe, które zostają zapisane na komputerze użytkownika i które służą do analizy sposobu korzystania ze stron internetowych przez użytkownika. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z tej strony internetowej są przesyłane do serwera Google w USA i tam są przechowywane. W przypadku aktywowania funkcji anonimizacji IP na tej stronie internetowej IP komputera użytkownika znajdującego się na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest uprzednio skracane przez firmę Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach do serwera Google w USA jest przesyłany pełen adres IP komputera użytkownika i dopiero tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania ze strony przez użytkownika, również w celu tworzenia raportów dotyczących obecności na stronach oraz świadczenia na rzecz operatora witryny innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu.

 

Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi firmy Google.

 

Dzięki odpowiednim ustawieniom w przeglądarce można wykluczyć zapisywanie plików cookies; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej strony internetowej może nie być możliwe. Ponadto można zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez cookies i dotyczących korzystania przez użytkownika z witryny i przesyłaniu ich do Google (w tym adresu IP komputera użytkownika), a także ich przetwarzaniu przez Google, pobierając i instalując w swojej przeglądarce wtyczkę dostępną na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 

Ta strona internetowa wykorzystuje Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()“. Dzięki temu adresy IP przetwarzane są w formie skróconej, nie ma możliwości powiązania z nimi konkretnych osób. Jeśli w odniesieniu do Państwa danych wystąpi możliwość identyfikacji osoby, której dane dotyczą, identyfikacja ta zostanie natychmiast wykluczona, a stosowne dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte.

 

Stosujemy Google Analytics w celu analizy korzystania z naszej strony internetowej i w celu bieżącej optymalizacji tej strony. Dzięki pozyskanym statystykom możemy optymalizować naszą ofertę i kształtować ją w sposób bardziej dla Państwa interesujący. W ramach wyjątkowych przypadków przekazywania danych osobowych do USA Google przystąpił do umowy EU-US Privacy Shield , https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawę prawną stosowania Google Analytics stanowi Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.2

 

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics również w celu prowadzenia analizy pokrywania się urządzeń użytkowników, która dokonywana jest dla jednego numeru ID użytkownika. W swoim koncie klienta mogą Państwo w sekcji „Moje dane“, „dane osobowe“ aktywować analizę pokrywania się urządzeń.

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics również w celu prowadzenia analizy pokrywania się urządzeń użytkowników, która dokonywana jest dla jednego numeru ID użytkownika. W swoim koncie klienta mogą Państwo w sekcji „Moje dane“, „dane osobowe“ dezaktywować analizę pokrywania się urządzeń.

 

 

 

Stan na maj 2018 r.


No products

To be determined Shipping
0 zł Tax
0 zł Total

Check out